Föreningens syfte

Kejsarkrona

Träffpunkt Kalvsvik är en ekonomisk förening som bildades i augusti 2007.
S
yftet med föreningen är att främja medlemmarnas intressen på orten och på så sätt hjälpa till att bibehålla en levande landsbygd med goda livsbetingelser för både boende och turister.
Träffpunkt Kalvsvik har våren 2009 bildat Affären i Kalvsvik AB som driver lanthandelsverksamheten.
Det finns arbetsgrupper: utegrupp, innegrupp, varuutkörningsgrupp, provsmakningsgrupp och produktråd.