Om oss

Kaktus

Träffpunkt Kalvsvik är en ekonomisk förening som bildades i augusti 2007.
Syftet med föreningen är att främja medlemmarnas intressen på orten och på så sätt hjälpa till att bibehålla en levande landsbygd med goda livsbetingelser för både boende och turister.
Föreningen äger  Affären I Kalvsvik AB / Lanthandeln i Kalvsvik med
2 anställda.
Till fastigheten finns en hyreslägenhet och en samlingslokal / café.
Det finns arbetsgrupper: utegrupp, innegrupp, varuutkörnimngsgrupp och produktråd
som på ideell basis hjälper till i verksamheten.